Prof. Dr. CANAN KARATAY Basın Açıklaması

Paylaş
 

Prof. Dr. CANAN KARATAY Basın Açıklaması (kısmen)

Bilindiği gibi Türkiye neredeyse bir yıldır gebelik diyabeti ve gebelikte şeker yükleme testini tartışıyor. Bu konuda farklı görüşler ileri sürülüyor.

Bu bağlamda, gestasyonel diyabet ve şeker yükleme testleri konusunda daha önce ifade ettiğim görüşlerin bilimselliği ve doğruluğu konusunda hiçbir tereddütüm bulunmamaktadır. Ancak İstanbul Tabip Odasının kararı ile mesele bir başka boyut kazanmıştır. Üzülerek ifade etmek isterim ki İstanbul Tabip Odasının bu kararı 21. Yüzyılda ortaçağa dönüş anlamına gelmektedir. Karar haksızdır ve hukuka aykırıdır. Bu karara karşı her türlü hukuki yollarla mücadele edeceğimizi bütün kamuoyuna bildiririz.

Bu aşamada öncelikle şunu vurgulamak isterim: İstanbul Tabip Odasınca verilen karar kesin değildir. Herkes rahat olsun. Görevimizin başındayız. Ancak Karar aleyhinde Türk Tabipleri Birliği Yüksek Haysiyet Divanına itiraz hakkımızı da mutlaka kullanacağız. Bu konuda avukatlarımız gerekli hazırlıklara başlamıştır. İstanbul Tabip Odasının bu yanlışının Türk Tabipleri Birliği Yüksek Haysiyet Divanı tarafından kaldırılacağına inanıyoruz. Şüphesiz Yüksek Haysiyet Divanı kararının olumsuz olması halinde sonra yargısal mercilere müracaat hakkımızı da sonuna kadar kullanacağız.

Türk hekimliği üzerine düşürülen bu kara gölgeyi mutlaka kaldıracağız.

Prof. Dr. M. Canan Efendigil Karatay

(Basın Açıklamasının Tam Metnini yarın Basın Bültenlerinde okuyabilirsiniz)

İşte Dünkü haber:

Canan Karatay’a 15 gün meslekten men cezası

canan karatay

Hürriyet’ten Mesude Erşan’ın haberine göre, dernek şikâyetinde Karatay’ın uzmanlık dışı bir konuda tıbbi değerlendirme yaptığı, bilimsel olmayan açıklamalarla halk sağlığına zarar verdiği,kendi reklamını yaptığı, tıbbi bir konuyla ilgili ihtilafında kendisiyle farklı düşünen hekimlerle etik olmayan tartışma yöntemlerini kullandığı iddialarında da bulunmuştu.

OY BİRLİĞİYLE KARAR
5 doktorun oluşturduğu İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, 6 Ekim tarihli son toplantısında, Karatay’ın Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kurallarını ihlal ettiği, bilim dışı söz ve tutumlarına, meslektaşlarını kötülemeye ısrarla devam ettiği gerekçesiyle geçici olarak meslekten alıkoyma cezasıyla cezalandırılmasına oybirliğiyle karar verdi. Karar bir yandan Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu’na, diğer yandan iadeli taahhütlü olarak Karatay’a yollandı. Karatay’ın yazıyı almasından itibaren 15 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Karatay’ın cezası Yüksek Onur Kurulu’nda da görüşülecek. Eğer onanırsa uygulamaya geçilecek.

 

NE DEMİŞTİ
Prof. Dr. Karatay katıldığı televizyon programında gebelikte uygulanan testlerle ilgili “Bir kerede anneye yüklenen 100 gram şekerin plasentayı ve bebeği bozduğu biliniyor. Bizde bazı anne adaylarına 4 kere, 10 kere yapılıyor” şeklinde konuşmuştu. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, bu açıklama üzerine suç duyurusunda bulunmuştu.

 

 

loading...
Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar